QUANTUM PHASE PROBLEM: PAST, PRESENT AND FUTURET. HakioğluABSTRACT


       A self contained and short summary of the phase problem in quantum mechanics will be presented. A new quantum mechanical formalism using action-angle coordinates and questions of integrability in this framework will be examined using such not routinely standard concepts as locality/nonlocality bilocal entangled states, entangling and disentangling canonical transformations. This formalism is characterized by the phase space without the need of a Hilbert space.

 KUVANTUM FAZ PROBLEMİ: GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEKT. HakioğluÖzet:


      Kuvantum Faz probleminin çok kısa fakat kendi içinde kapsamlı bir özeti sunulacaktır. Eylem acı değişkenleri, Kuvantum entegre edilebilirlik, yöreysellik/yöreyselsizlik (locality/nonlocality), çiftyöreysel (bilocal) düğümlenmiş durumlar (entangled states), düğümleyen ve çözen kanonik transformasyonlar teorisi kapsamında faz probleminin ayrık ve sürekli formülasyonunun faz uzayı kuvantum mekaniğine getirdiği yeni bakış acısı incelenecektir.