9. IFG Toplantısı

9. IFG Toplantısının
                Oturumu


10. IFG Toplantısı

Prof. Dr. John D. Joannopoulos


       İstanbul Teknik Üniversitesi 9. Uluslararası İstatistik Fizik Günlerinin ana konuşmacısı Prof. Dr. John D. Joannopoulos oldu. 

       Prof. Dr. John D. Joannopoulos (Massachusetts Institute of Technology) günümüzün en önde gelen yoğun madde fizikçilerindendir. Geliştirdiği kuramsal yöntemlerle, Schrödinger denklemiyle ilk prensiplerden başlayarak yaptığı hesaplarla çeşitli malzemelerin niteliklerini ayrıntılı olarak belirlemiştir. Bu çalışmalarıyla kendisi ve dünyanın en ileri üniversitelerine yerleşmiş olan onlarca öğrencileri bir ekol olmuşlardır. Prof. Dr. Joannopoulos, fotonik kristaller konusunda da öncü olmuş ve hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik önemli sonuçlar elde etmiştir. Bu konuda yazmış olduğu kitap da bu çalışma alanının temel referansı haline gelmiştir. Prof. Dr. John D. Joannopoulos çalışmalarının derinliğine, kapsamına ve önemine ilaveten çok iyi bir konuşmacı olarak da bilinir.

Prof. Dr. John D. Joannopoulos'un konuşması Molding the Flow of Light konusunda oldu.


9. İFG toplantıda 30 dakikalık konuşma veren diğer çağrılı konuşmacılarımız:

Konuşmacı

Katıldığı yer

Konuşmanın Başlığı

Alikram ALİEV F. Gürsoy Enstitüsü Entropy of Black Holes and its Origin
Duygu BALCAN İ.T.Ü. Monte Carlo Renormalization Group for Percolation of Linear Chains
Tarık ÇELİK Hacettepe Üni. Multicanonical Simulations of Some Peptides
Levent DEMİREL Koç Üni. Nanorheology and Microscopic Friction
 Rıza ERDEM GOP Üni. (Tokat) Critical Behaviors of the Sound Attenuation in a Spin-1 Ising Model
Tuğrul HAKİOĞLU Bilkent Üni. Quantum Phase Problem: Past, Present and Future
Ahmet Refik KORTAN OFS Lab. U.S.A. Novel Materials for Photonics
İbrahim KÜÇÜKKARA Imp. Col.Tec. Med. London Electrormagnetically Induced Transparency in Four-wave mixing Schemes
Necmettin MARAŞLI Erciyes Üni. Solid-Liquid Interface Energy       Katılamadı.
Ekmel ÖZBAY Bilkent Üni. Coupled Cavity Structures in Photonic Crystals
Gönül ÖZEN İ.T.Ü. Effect of modifier content on the crystallization and the optical gaps of Tm3+ doped TeO2-LiCl glass
Ferit SALEHLİ İ.T.Ü. Dielectric Evidence of Sol-Gel Transition in Free Radical Crosslinking System
Gazanfer Ünal İ.T.Ü. Kolmogorov Forward and Backward Equations and Symmetries of Stochastic Dynamical Systems